Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Pennaeth: Gary Anderson

clwbhwylllangennech@gmail.com

clwbhwylllangennech@gmail.com

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 144051

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

NSPCC - Hwyl Ras / Sponsored Run20Apr2018

9:00 am - 10:00 am @ Cae yr ysgol / School field

Bydd pecyn yn dod nôl cyn hir. Your child will bring home a pack in the next few weeks.

B6 Nofio / Swimming20Apr2018

12:00 pm - 12:30 pm @ Gorseinon

£3 per visit payable on Parentpay. You can pay for the whole half term is desired for £21. £3 bob ymweliad ar Parentpay. Gallwch dalu am hanner tymor cyfan os y dymunwch. £21

Cyfarfodydd cefnogi presenoldeb gyda rhieni / Attendance Support Meetings for parents23Apr2018

9:00 am - 3:00 pm

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club24Apr2018

3:05 pm - 4:00 pm

B6 Nofio / Swimming27Apr2018

12:00 pm - 12:30 pm @ Gorseinon

£3 per visit payable on Parentpay. You can pay for the whole half term is desired for £21. £3 bob ymweliad ar Parentpay. Gallwch dalu am hanner tymor cyfan os y dymunwch. £21

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club01May2018

3:05 pm - 4:00 pm

Profion Cenedlaethol / National Tests02May2018

9:00 am - 04 may, 10:00 am

Blwyddyn 2 i 6 Year 2 i 6.

Prawf Darllen Cenedlaethol Cymraeg B2-6 / Year 2-6 Welsh Reading National Test02May2018

10:50 am - 11:50 am

Prawf Darllen Cenedlaethol Saesneg B2-6 / Year 2-6 English Reading National Test03May2018

10:50 am - 11:50 am

Gwasanaeth dosbarth Mrs Parry a Miss Harries Class Assembly for parents04May2018

9:10 am - 9:45 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i rieni a ffrindiau. Warm welcome to parents and friends.

Prawf Rhifedd Gweithdrefnol B2-6 / Year 2-6 Numeracy Procedural National Test04May2018

10:50 am - 11:50 am

B6 Nofio / Swimming04May2018

12:00 pm - 12:30 pm @ Gorseinon

£3 per visit payable on Parentpay. You can pay for the whole half term is desired for £21. £3 bob ymweliad ar Parentpay. Gallwch dalu am hanner tymor cyfan os y dymunwch. £21

Gwyl y Banc / Bank Holiday07May2018

12:00 am - 1:00 am

Profion Cenedlaethol / National Tests08May2018

9:00 am - 09 may, 10:00 am

Prawf Rhifedd Rhesymu B2-6 / Year 2-6 Numeracy Reasoning National Test08May2018

10:50 am - 11:50 am

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>